Giày cầu lông Fleet

Giày cầu lông Fleet FT-085 | Uy tín và chất lượng

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

✅ Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

Xem chi tiếtSo sánh sản phẩm

Giày cầu lông Fleet FT-083 | Sản phẩm cao cấp của Fleet

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

✅ Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

Xem chi tiếtSo sánh sản phẩm

Thêm vào yêu thích Giày cầu lông Fleet FT-089 | Thiết kế độc đáo mới lạ

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

✅ Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

Xem chi tiếtSo sánh sản phẩm

Giày cầu lông Fleet FT-087 | Mạnh mẽ mà tinh tế

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

?   Hotline: 01635901656 ( Mr. Thành)

Xem chi tiếtSo sánh sản phẩm

Giày cầu lông Fleet FT-086 | Tự tin chiến thắng

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

?   Hotline: 01635901656 ( Mr. Thành)

Xem chi tiếtSo sánh sản phẩm

Giày Cầu Lông Fleet FT 090 | Nâng tầm cao mới

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

?   Hotline: 01635901656 ( Mr. Thành)

Xem chi tiếtSo sánh sản phẩm

Giày cầu lông Fleet FT-085 | Uy tín và chất lượng

0 out of 5
(0)

✅ Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

SKU: N/A
Availability:

Còn hàng

Xem chi tiếtSo sánh sản phẩm

Giày cầu lông Fleet FT-083 | Sản phẩm cao cấp của Fleet

0 out of 5
(0)

✅ Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

SKU: N/A
Availability:

Còn hàng

Xem chi tiếtSo sánh sản phẩm

Thêm vào yêu thích Giày cầu lông Fleet FT-089 | Thiết kế độc đáo mới lạ

0 out of 5
(0)

✅ Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

SKU: N/A
Availability:

Còn hàng

Xem chi tiếtSo sánh sản phẩm

Giày cầu lông Fleet FT-087 | Mạnh mẽ mà tinh tế

0 out of 5
(0)

Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

?   Hotline: 01635901656 ( Mr. Thành)

SKU: N/A
Availability:

Còn hàng

Xem chi tiếtSo sánh sản phẩm

Giày cầu lông Fleet FT-086 | Tự tin chiến thắng

0 out of 5
(0)

Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

?   Hotline: 01635901656 ( Mr. Thành)

SKU: N/A
Availability:

Còn hàng

Xem chi tiếtSo sánh sản phẩm

Giày Cầu Lông Fleet FT 090 | Nâng tầm cao mới

0 out of 5
(0)

Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

?   Hotline: 01635901656 ( Mr. Thành)

SKU: N/A
Availability:

Còn hàng

Xem chi tiếtSo sánh sản phẩm

Giày cầu lông Fleet FT-085 | Uy tín và chất lượng

0 out of 5
(0)

✅ Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

Availability:

Còn hàng

Xem chi tiếtSo sánh sản phẩm

Giày cầu lông Fleet FT-083 | Sản phẩm cao cấp của Fleet

0 out of 5
(0)

✅ Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

Availability:

Còn hàng

Xem chi tiếtSo sánh sản phẩm

Thêm vào yêu thích Giày cầu lông Fleet FT-089 | Thiết kế độc đáo mới lạ

0 out of 5
(0)

✅ Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

Availability:

Còn hàng

Xem chi tiếtSo sánh sản phẩm

Giày cầu lông Fleet FT-087 | Mạnh mẽ mà tinh tế

0 out of 5
(0)

Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

?   Hotline: 01635901656 ( Mr. Thành)

Availability:

Còn hàng

Xem chi tiếtSo sánh sản phẩm

Giày cầu lông Fleet FT-086 | Tự tin chiến thắng

0 out of 5
(0)

Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

?   Hotline: 01635901656 ( Mr. Thành)

Availability:

Còn hàng

Xem chi tiếtSo sánh sản phẩm

Giày Cầu Lông Fleet FT 090 | Nâng tầm cao mới

0 out of 5
(0)

Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

?   Hotline: 01635901656 ( Mr. Thành)

Availability:

Còn hàng

Xem chi tiếtSo sánh sản phẩm

Giày cầu lông Fleet FT-085 | Uy tín và chất lượng

0 out of 5
(0)

✅ Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

Giày cầu lông Fleet FT-083 | Sản phẩm cao cấp của Fleet

0 out of 5
(0)

✅ Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

Thêm vào yêu thích Giày cầu lông Fleet FT-089 | Thiết kế độc đáo mới lạ

0 out of 5
(0)

✅ Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

Giày cầu lông Fleet FT-087 | Mạnh mẽ mà tinh tế

0 out of 5
(0)

Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

?   Hotline: 01635901656 ( Mr. Thành)

Giày cầu lông Fleet FT-086 | Tự tin chiến thắng

0 out of 5
(0)

Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

?   Hotline: 01635901656 ( Mr. Thành)

Giày Cầu Lông Fleet FT 090 | Nâng tầm cao mới

0 out of 5
(0)

Ưu đãi khi mua hàng tại Fbshop :

? Fbshop bảo hành giày chính hãng 1 tháng lỗi nhà sản xuất.

? Nhận ship cod và ship nội thành Hà Nội.

?Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!

?   Hotline: 01635901656 ( Mr. Thành)

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Tổng quan giày cầu lông Fleet

I. Giày cầu lông Fleet

Hãng thể thao Fleet khá được ưa chuộng ở thị trường Việt Nam. Các sản phẩm của hãng được thiết kế đơn giản, mẫu mã sang trọng và phù hợp cho nhiều đối tượng. Hãng nổi tiếng với môn chơi thể thao với đa dạng phụ kiện dành cho môn chơi này. Vợt cầu lông Fleet cũng là số đông lựa chọn ở thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, giày cầu lông Fleet cũng được người chơi cầu lông ưa chuộng.

Giày cầu lông Fleet
Giày cầu lông Fleet

Giày cầu lông Fleet là thương hiệu chuyên sản xuất chính hãng với các nguyên liệu được chọn lọc kết hợp với các kỹ thuật chế tạo hiện đại kiểu dáng sang trọng. Các sản phẩm giày của thương hiệu này có thiết kế bắt mắt với khả năng vượt trội trong môi trường thể thao. Đặc biệt là trong bộ môn cầu lông.

 

II. Đặc điểm giày cầu lông Fleet

Giày cầu lông Fleet được thiết kế khá tỉ mỉ và được đánh giá cao ở cả mẫu mã, chất lượng, đồng thời giá thành cũng rất phải chăng.

Dòng giày này có khả năng ôm chân, giữ form tốt tạo cho người đi cảm giác nhẹ nhàng. Nó chịu lực đàn hồi,là loại giày chịu được thời tiết khắc nghiệt mưa nắng tại Việt Nam. Lớp lót đế giày được thiết kế hoàn toàn đặc biệt và khác với những loại giày trên thị trường.

Giày có đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú, phù hợp cho cả người chơi là nam và nữ.

Giày cầu lông Fleet
Giày cầu lông Fleet

Nhìn chung, giày có trọng lượng khá nhẹ, phần xốp trong được thiết kế êm ái, giúp người chơi không cảm giác gò bó khi di chuyển trong một thời gian dài. Sản phẩm được củng cố bởi công nghệ đạt chuẩn Châu Âu, được nghiên cứu sao cho phù hợp với môn chơi cầu lông.

Đế giày có khả năng chống sốc, và có khả năng má sát, bám sân tốt, phù hợp cho sân chơi chuyên dụng của bộ môn cầu lông.

III. Fbshop phân phối giày cầu lông Fleet chính hãng tại Việt Nam

  • Fbshop là một trong những đại lý phân phối giày cầu lông Fleet chính hãng tại Việt Nam. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm, Fbshop sở hữu cơ sở đại lý uy tín tại miền Bắc, có chi nhánh ở Hà Nội.
  • Fbshop cam kết hàng chính hãng 100%, luôn cập nhật các mặt hàng cầu lông mới nhất, hot nhất trên thị trường hiện nay.
  • Các sản phẩm cung cấp tại Fbshop đều là sản phẩm chính hãng vợt cầu lông chính hãng, giày cầu lông chính hãng có tem phiếu bảo hành đầy đủ.
  • Fbshop luôn hỗ trợ khách hàng nhanh nhất, hiệu quả nhất, 24/7.

IV. Ưu đãi – Thông tin liên hệ

  • Giày cầu lông chính hãng được Fbshop bảo hành 1 tháng
  • Tặng kèm phụ kiện theo chương trình
  • Ship cod toàn quốc, nhận hàng thanh toán
  • Chuyển khoản trước được nhận thêm quà tặng.

 

Close Bitnami banner
Bitnami