vot-cau-long-fleet-AHANKEN-EXcalibur-70
vot-cau-long-fleet-AHANKEN-EXcalibur-70.
vot-cau-long-fleet-AHANKEN-EXcalibur-70..

Vợt cầu lông fleet AHANKEN EXcalibur 70 | Vợt có độ chính xác cao

2,100,000

– Trọng lượng : 85 – 89 g
– Điểm cân bằng : 290 ± 2 mm
– Sức căng : 20 – 28 lbs
– Số lỗ : 72
– Tính năng : High Modulus Graphite + Nano Epotech Resin Composite.