vot-cau-long-fleet-AHANKEN-Power-100
vot-cau-long-fleet-AHANKEN-Power-100.
vot-cau-long-fleet-AHANKEN-Power-100..

Vợt cầu lông fleet ahanken power 100 | Cải tiến tăng sức đàn hồi

1,800,000

Vợt cầu lông fleet ahanken power 100

– Trọng lượng : 84 – 89 g
– Điểm cân bằng : 288 ± 2 mm
– Sức căng : 20 – 28 lbs
– Số lỗ : 76