vot-cau-long-fleet-AHANKEN-Woven-100
vot-cau-long-fleet-AHANKEN-Woven-100.
vot-cau-long-fleet-AHANKEN-Woven-100..

Vợt cầu lông fleet AHANKEN Woven 100 | Lựa chọn hoàn hảo

2,700,000

– Trọng lượng : 84 – 88 g
– Điểm cân bằng : 288 ± 3 mm
– Sức căng : 20 – 30 lbs
– Số lỗ : 72